Cheda Jan

Jan Cheda ps. “Sosna” (1913-1945)

Urodził się w 1913 r.  Był żołnierzem Armii Krajowej, miał pseudonim ”Sosna”. Aresztowany 8 maja 1945 r. przez UB w akcji wymierzonej przeciw bratu Antoniemu Hedzie „Szaremu”. Zamordowany w kieleckim więzieniu w lipcu lub pierwszych dniach sierpnia 1945 r.

Jan Cheda upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.