Domagalski Piotr Bolesław

Piotr Bolesław Domagalski (1916-1943)

Urodził się 1 sierpnia 1916 roku w Chicago w Stanach Zjednoczonych. W czasie II wojny światowej mieszkał przy ulicy Ewangelickiej 2 w Kielcach. Był pomocnikiem dentysty. Czynił starania o zwolnienie z obozu brata, którego skazano za nie obsianie ziemi w swoim majątku. Po osiągnięciu celu został aresztowany w październiku 1943 r. pod zarzutem szpiegostwa na rzecz USA. Osadzono go w więzieniu kieleckim. 14 grudnia 1943 roku został zabrany z więzienia i rozstrzelany w publicznej egzekucji za stacją kolejową Kielce Herbskie przy ul. Częstochowskiej. Po wojnie został ekshumowany i pochowany na cmentarzu partyzanckim w Kielcach.