Dudek Stefan

Stefan Dudek ps. „Trzmiel” (1909-1944)

Urodził się 15 marca 1909 roku w Zalesiu- Słowik koło Kielc, jako najstarsze dziecko Jana i Weroniki z Chajduków. Z zawodu był giserem. 25 października 1931 r. ożenił się z Heleną Kanarek, z którą miał troje dzieci.

Podczas okupacji wraz z braćmi prowadził działalność konspiracyjną w Armii Krajowej pod pseudonimem ,,Trzmiel”.

W styczniu 1944 r. został aresztowany przez Niemców podczas pobytu w Korytnicy w powiecie jędrzejowskim. Początkowo osadzono go w areszcie niemieckiej policji bezpieczeństwa w Jędrzejowie, a następnie przewieziono do więzienia w Kielcach.

31 stycznia 1944 r. Stefan Dudek został rozstrzelany w zbiorowej egzekucji przy torze kolejowym w Miąsowej Osowie. W egzekucji zginęło 24 mężczyzn przywiezionych z więzienia kieleckiego, a aresztowanych uprzednio w Jędrzejowie. Ze strony okupanta był to odwet za przeprowadzony 26 stycznia 1944 r. pod Miąsową atak oddziału partyzanckiego AK „Wybranieccy” na pociąg przewożący urlopowanych z frontu żołnierzy niemieckich.

Dokładne miejsce spoczynku Stefana Dudka nie jest znane.

Dziękujemy p. Małgorzacie Dudek za udostępnione materiały.