Fojcik Alicja

 

Alicja Fojcik, z domu Stachurska jest rodowitą kielczanką. Urodziła się 7 września 1929 roku. Jest więźniarką obozów koncentracyjnych w  Ravensbruck i Buchenwaldzie. Miała 14 i pół roku, gdy gestapo weszło do mieszkania rodziny Stachurskich przy ulicy Wesołej 36.  Cała rodzina od początku okupacji zaangażowana byłą w działalność konspiracyjną Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Alicja niejednokrotnie przenosiła nielegalne dokumenty dla żołnierzy konspiracji przygotowane przez  pracowników kieleckiego magistratu, nosiła meldunki do placówki konspiracyjnej Cedro-Mazur. 6 kwietnia 1944 roku na skutek donosu Alicja została aresztowana wraz z mamą, siostrą i bratem. Jej ojciec zmarł na serce w 1942 r., drugi brat, żołnierz konspiracji, uniknął aresztowania, bo nie przebywał wtedy w domu.

Po sześciotygodniowym śledztwie w kieleckim więzieniu Alicja wraz z mamą zostały w maju 1944 r. wywiezione do obozu Ravensbruck,  Miała numer obozowy 39763. Brat Eugeniusz  został zesłany do obozu w Gross Rosen, a siostra  trafiła do obozu w Oranienburgu. Alicja Fojcik zmuszona była do pracy w fabryce amunicji, przeszła marsze śmierci, wyzwolenia przez wojska angielskie doczekała w obozie Bergen Belsen. Już po wyzwoleniu w obozie zmarła jej matka.  Alicja chorowała na tyfus. Trafiła na rekonwalescencję do Szwecji skąd w 1945 r. wróciła do Polski. Po wojnie pracowała do emerytury jako pracownik administracyjny i ekonomista w kieleckich przedsiębiorstwach budowlanych.

Alicja Fojcik na miarę swoich sił nadal uczestniczy w życiu organizacji kombatanckich. Jest świadkiem historii, do dziś czynnie uczestniczy w spotkaniach z młodzieżą. Włączyła się  w działania Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach przekazując prawdę o okrutnym czasie wojny. Dzięki jej zaangażowaniu w propagowanie idei Muru Pamięci systematycznie powiększa się liczba fotografii upamiętniających więźniów kieleckiego więzienia.  W 2018 roku  przekazała  Ośrodkowi Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej niezwykłą pamiątkę – wiersze więźniarki obozu Bergen Belsen.  W listopadzie  2018roku na Wzgórzu Zamkowym uroczyście otworzyła w karcerach dawnego więzienia kieleckiego zmodernizowaną ekspozycję upamiętniającą ofiary reżimu hitlerowskiego i komunistycznego, w której wykorzystane zostały przekazane przez nią informacje.

Przez cały czas aktywnie angażowała się w organizowanie pomocy dla byłych więźniów obozów koncentracyjnych . Była wiceprezesem Związku Inwalidów Wojennych,  działa w Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, Związku byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.  Od 2007 roku była osobą zaufania Stowarzyszenia Maksymilian Kolbe Werk nadal pomagając w organizowaniu pomocy, paczek i leków dla żyjących jeszcze więźniów obozów koncentracyjnych w całym województwie. Jest odznaczona  Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową Związku Inwalidów Wojennych, Krzyżem Oświęcimskim. W 2019 roku, z inicjatywy OMPiO, została uhonorowana Nagrodą Miasta Kielce.