Januszek Bolesław

Bolesław Januszek (1913-1943)

Urodził się 14 czerwca 1913 r. we wsi Kuby koło Kielc. Był żołnierzem Armii Krajowej. W czasie wojny mieszkał w Kielcach i pracował jako kelner w kawiarni hotelu „Wersal” przy ulicy Staszica. Bolesław, znający dobrze język niemiecki, wykorzystywał w działalności konspiracyjnej zasłyszane wiadomości od odwiedzających lokal niemieckich oficerów. 16 stycznia 1943 r. został zatrzymany w „Wersalu” i aresztowany przez Niemców. Przewieziono go do kieleckiego więzienia, gdzie przebywał około dwóch tygodni. W czasie śledztwa mimo tortur nie zdradził swoich kolegów. Został wysłany transportem do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Tam był codziennie przesłuchiwany i katowany. Po kolejnym przesłuchaniu zmarł 3 marca 1943 r., nie odzyskując przytomności. Miał 30 lat.

Bolesław Januszek upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.