Korba Józef

Józef Korba ps. „Kuroki” (1884-1957)

Urodził się 27 stycznia 1884 roku we wsi Micigózd w powiecie kieleckim. Był synem Walentego, robotnika zatrudnionego w kieleckim młynie M. Goldhaara. W 1902 r. ukończył szkołę niedzielno-rzemieślniczą w Kielcach. Tutaj pracował jako stolarz w latach 1904-1906.

W 1904 r. wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej, gdzie był skarbnikiem koła fachowego stolarzy. Prowadził agitację i kolportaż wydawnictw partyjnych. Współorganizował drukarnię „Kielczanina”. Od jesieni 1905 r. był bojowcem Organizacji Techniczno-Bojowej i Organizacji Bojowej PPS. Brał udział w akcjach bojowych w Chęcinach, Białogonie, Sobkowie i Kielcach. Od grudnia 1906 r. należał do PPS Frakcji Rewolucyjnej. Z powodu groźby aresztowania przeniósł się z Kielc do Krakowa, a następnie do Sosnowca. Działał jako instruktor bojowy OB PPS Fr. Rew. w Zagłębiu Dąbrowskim. Utrzymywał ciągle kontakty z Kielcami. W 1907 r. brał udział w akcjach m.in. w zamachu na wachmistrza Antoniego Grzesiaka oraz pomagał w ucieczce zdekonspirowanym żołnierzom z garnizonu kieleckiego. W czerwcu 1909 r. uczestniczył pod Morawicą w zamachu na naczelnika kieleckiego gubernialnego zarządu ochrany Władimira Annienkowa. 2 lipca 1909 r. został aresztowany w Sosnowcu. Przez dwa lata był więziony w Kielcach. 2 grudnia 1911 r. został skazany na 12 lat katorgi i wieczne osiedlenie na Syberii. Karę odbywał w warszawskim więzieniu na Mokotowie, a od 1914 r. w Niżnym Nowogrodzie. Został uwolniony przez rewolucję lutową w 1917 r.

W 1918 r. powrócił do kraju i zamieszkał w Radomiu. Pracował w warsztacie stolarskim, a następnie jako ślusarz w warsztatach kolejowych PKP. W 1918-1919 był członkiem Milicji Ludowej. Należał do Związku Zawodowego Kolejarzy i do Stowarzyszenia byłych Więźniów Politycznych. Nie angażował się w działalność polityczną. W 1938 r. został odznaczony Krzyżem Niepodległości, a w 1956 r. Orderem Odrodzenia Polski V klasy.

Józef Korba zmarł 6 czerwca 1957 roku w Radomiu.

Źródło: Jerzy Pająk, Barbara Szabat, Korba Józef [w:] Świętokrzyski Słownik Biograficzny, T. 2 1795-1918, oprac. zbior. pod red. J. Szczepańskiego, Kielce 2009.