Krzemiński Stefan

Stefan Krzemiński ps. “Ryszard” (1906-1943)

Urodził się 17 czerwca 1906 roku w Kielcach. Ukończył szkołę rzemieślniczą księży Salezjanów. W 1924 r. wstąpił do IV Kieleckiej Drużyny Harcerskiej im. J. Kilińskiego, skupiającą młodzież rzemieślniczą. W latach 1927-1929 był drużynowym. Od 1930 r. był członkiem Komendy Chorągwi Harcerzy, w 1935 r. otrzymał stopień harcmistrza. Był organizatorem zlotów i obozów harcerskich. Pracował jako instruktor Czerwonego Krzyża. W 1939 r. brał udział w Pogotowiu Wojennym Harcerzy, pracował w PCK jako instruktor drużyn ratowniczych. Zaangażował się w tworzenie konspiracyjnego harcerstwa, pracował w siatce wywiadu ZWZ-AK, zorganizowanej przez komendanta Chorągwi Szarych Szeregów Józefa Dobskiego, prowadził obserwację miejsc związanych z działalnością gestapo. Szkolił zespoły sanitarne w straży pożarnej, w której działały komórki Armii Krajowej. Aresztowany 10 października 1943 r. trafił do kieleckiego więzienia skąd 14 grudnia 1943 r. został zabrany i rozstrzelany w publicznej egzekucji na Herbach. Jego zwłoki zostały ekshumowane i pochowane na Cmentarzu Partyzanckim w Kielcach.

Stefan Krzemiński upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.