Kusiński Władysław

Władysław Kusiński (1904-1943)

Urodził się w Kielcach w 1904 r. Był mistrzem blacharskim, prowadził własny zakład przy ulicy Radomskiej 10. Został zabrany przez Niemców w listopadzie 1943 r. z ulicy Radomskiej 4 i przewieziony do więzienia w Kielcach. Potem ślad po nim zaginął. Nie wiadomo, gdzie i w jaki sposób został zamordowany.

Władysław Kusiński upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.