Kuźniar Michał Ryszard

Michał Ryszard Kuźniar (1922-1993).

Urodził się w grudniu 1922 r. w Grabownicy w gminie Łopuszno. Został aresztowany  przez Niemców 27 października 1943 roku. Był przetrzymywany w kieleckim więzieniu w celi nr 5 z dziewięcioma innymi więźniami, wśród których był harcmistrz Stefan Krzemiński. W trakcie jego pobytu w więzieniu liczba więźniów w celi wzrosła do 30. Był w trakcie przesłuchań poddawany torturom. 20 grudnia 1943 r. został wywieziony do obozu w Auschwitz. Otrzymał numer obozowy 169 961. Od 7 stycznia 1945 r. ewakuowany w marszu śmierci na zachód. Wraz z grupą więźniów  został załadowany do transportu na Śląsku w okolicach Katowic i przewieziony do obozu Buchenwald. W marcu 1945 r. trafił do obozu Mittelbau-Dora, a stąd został  ewakuowany w kwietniu 1945 r. na południe. Z obozu w Litomierzycach został wyzwolony przez Armię Czerwona. Zmarł 9 grudnia 1993 r. w Kielcach.