Kwiecień Władysław

 

Władysław Kwiecień ps. “Lutek” (1917-1943)

Urodził się w 1917 r. w Krzyżanowicach w pow. Pińczowskim. Był rolnikiem, członkiem  Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej. Ukończył szkołę podoficerską. W czasie II wojny światowej zamieszkał w Kielcach. Zaangażował się w działalność konspiracyjną, był żołnierzem Batalionów Chłopskich ps. „Lutek”, łącznikiem i kolporterem prasy podziemnej w Komendzie Okręgu III BCh. Został aresztowany 4 listopada 1943 r. w konspiracyjnym lokalu przy ul. Siennej w Kielcach razem z łączniczką  Barbarą Majewską- Machałową. Oboje zostali przewiezieni do więzienia kieleckiego i poddani brutalnemu śledztwu. Torturowani w czasie przesłuchań, odebrali sobie życie, zażywając cyjanek potasu.

Władysław Kwiecień upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.