Kwieciński Otmar

Otmar Kwieciński (1893-1970)

Urodził się 7 lipca 1893 r. w Białej koło Bielska., jako syn Macieja i Gabrieli z Kwiecińskich. Był ucniem gimnazjum niemieckiego, a następnie Wyższej Szkoły Przemysłowej w Bielsku i Politechniki Wiedeńskiej. Służył w armii austriackiej i uzyskał rangę porucznika artylerii, w 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Pracował w kilku zakładach przemysłowych , a od 1931 r. był dyrektorem Suchedniowskiej Fabryki Odlewów i Huty „Ludwików” w Kielcach i inicjatorem produkcji motocykla SHL-98. Był z działalności społecznej. W 1933 r. utworzył w fabryce Klub Sportowo-Oświatowy „Ludwików”. Z jego inicjatywy działała kuchnia dla bezrobotnych, planował utworzenie przy zakładzie państwowej szkoły zawodowej oraz budowę na Szydłówku kolonii 11 bloków mieszkalnych dla 500 pracowników. Był aktywnym członkiem Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w Kielcach i współzałożycielem kieleckiego Automobilklubu. Jego wielką pasją było lotnictwo, miał własny samolot sportowy RWD-13. W 1938 r. załoga SHL ufundowała samolot RWD-8 dla szkoły Przysposobienia Wojskowego Lotniczego w Masłowie. W czasie II wojny światowej pracował nadal w Hucie „Ludwików”. W 1941 r. został aresztowany przez gestapo i 30 lipca tego roku przesłany do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu jako więzień nr 19 093. Dzięki staraniom rodziny został zwolniony rok później i powrócił do pracy w Hucie „Ludwików”, gdzie nadzorował produkcję zakładu. Swoją pozycję wykorzystywał do ratowania pracowników przed wywiezieniem na roboty przymusowe do Niemiec. W 1945 r. objął ponownie funkcję dyrektora  fabryki.  W 1949 r. przeniósł się do Krakowa. Był aresztowany przez UB pod zarzutem działalności antypaństwowej i uwięziony w więzieniu na Mokotowie w Warszawie. Po wyjściu z więzienia w1953 r. pracował w Technikum Chemicznym w Kielcach. W 1956 r. został zrehabilitowany. Od 1958 r. był dyrektorem naczelnym Centralnego Biura Konstrukcji Maszyn i Urządzeń Odlewniczych w Krakowie.. Zmarł 11 stycznia 1970 r.