Lipiec Józef

Józef Lipiec (1896-1944)

Urodził się w 1896 r. Był piekarzem w Sędziszowie, członkiem ZWZ -AK w placówce „Dwór”. Został aresztowany wraz z grupą mieszkańców Sędziszowa podczas akcji 11 marca  1944 r. Niemcy dokonywali przeszukań i aresztowań według przygotowanych list, na których znaleźli się żołnierze Armii Krajowej lub ojców synów będących członkami AK. Zatrzymani zostali przewiezieni do więzienia w Kielcach. Trzydziestu z nich 17 marca 1944 r. wywieziono ciężarówkami w kierunku Chmielnika. Józef Lipiec został rozstrzelany wraz z 13 innymi mieszkańcami Sędziszowa na cmentarzu parafialnym w Piotrkowicach, pozostałych Niemcy rozstrzelali w Chmielniku.

Józef Lipiec upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.