Lisiecki Wiesław

Wiesław Marian Lisiecki ps. „Pałka” (1921-bd)

Urodził się 24 września 1921 roku w Kielcach. Ukończył sześć klas szkoły podstawowej i trzy klasy na wieczorowych kursach dokształcających. Przed wojną uzyskał drugi stopień Przysposobienia Wojskowego.

Jako ochotnik walczył w kampanii wrześniowej w szeregach 4 pp. Leg. w Kielcach i 24 pp. w Łucku. 29 września 1939 r. został awansowany na starszego strzelca. Po zakończeniu walk powrócił do Kielc.

W czasie okupacji działał w konspiracji. Od lutego 1940 r. należał do Związku Jaszczurczego. 17 grudnia 1941 r. został aresztowany. Przebywał w więzieniu w Kielcach i Pińczowie.

Od 6 kwietnia 1943 r. był żołnierzem w oddziale Armii Krajowej „Starego”, gdzie awansował 16 maja 1944 r. na kaprala.

Od 18 sierpnia 1944 r. znalazł się w Brygadzie Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, w której 29 listopada 1944 r. awansował na stopień plutonowego. Nie wyruszył z BŚ na Zachód i pozostał w kraju.

22 stycznia 1945 r. został aresztowany i uwięziony w Kielcach. Po ucieczce przedostał się w czerwcu 1945 r. do Niemiec.

W Niemczech służył w kompaniach wartowniczych m.in. w kompanii 4004 (1946-1947). Po jej rozwiązaniu 12 sierpnia 1947 r. przebywał w obozie DP w Ambergu. 8 września 1948 r. przybył wraz z grupą byłych wartowników por. Stefańskiego do Francji. Zamieszkał w Saint-Etienne w departamencie Loary. Lisiecki był aktywnym członkiem Koła „Ogniwa” w tej miejscowości i jako jego przedstawiciel uczestniczył w kursie ideowo-wychowawczym dla członków „Ogniwa” okręgu Loary w latach 1951-1952. Dalszych jego losów nie znamy.

Źródło:

Czesław Brzoza, Ludzie Brygady. Noty biograficzne oficerów i żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, Kraków 2015.