Obertyński Czesław

Czesław Obertyński (1890-1944)

Urodził się 2 grudnia 1890 roku w Poczapińcach na Ukrainie. Studiował w Szkole Rysunków w Warszawie i na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. W czasie I wojny światowej służył w legionach. Po wojnie mieszkał w Kielcach przy ul Wesołej 16. W latach 1921-1939 był nauczycielem rysunków i robót ręcznych w gimnazjum im. S. Żeromskiego. W latach 1923-1939 był członkiem Świętokrzyskiego Towarzystwa Miłośników Sztuki. Prezentował swoje prace na I zbiorowej wystawie w Kielcach w 1924 r.

W 1943 r. został aresztowany przez Niemców i osadzony w kieleckim więzieniu. 6 lipca 1944 r. rozstrzelano go w egzekucji na Stadionie Leśnym pod skocznią. 27 kwietnia 1945 r. został ekshumowany i pochowany na Cmentarzu Partyzanckim w Kielcach.

Czesław Obertyński upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.