Skrobisz Bolesław

Bolesław Skrobisz (1895-1940)

Urodził się ok. 1895 r. we Włoszczowicach pow. Busko. Był nauczycielem, kierownikiem szkoły we Włoszczowicach. Aresztowany w ramach niemieckiej akcji AB w marcu 1940 r. Osadzony w więzieniu kieleckim. Po miesięcznym pobycie wywieziony do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Rodzina dowiedziała się o jego śmierci w listopadzie 1940 r.

Bolesław Skrobisz upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.