Sobolewski Janusz

Janusz Sobolewski ps. “Jurek” (1921-1944)

Urodził się 1 IX 1921 r. w Chełmie Lubelskim. W 1939 r. ukończył Gimnazjum Męskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sandomierzu. Był harcerzem. Działał w konspiracji. Prowadził nasłuch radiowy, redagował i kolportował pismo „Naród w Walce” związane ze Stronnictwem Narodowym razem ze swoim bratem Kazimierzem o ojcem Wincentym. 10 listopada 1942 r. został aresztowany przez gestapo podczas wyjazdu do Kielc po odbiór z punktu kontaktowego rozkazów przesyłanych z Warszawy dla organizacji w Sandomierzu. Po przesłuchaniach w siedzibie gestapo w Kielcach został osadzony w kieleckim więzieniu. 30 listopada 1942 r. wraz z kilkunastoma współwięźniami uciekł z więzienia, po rozbrojeniu i obezwładnieniu strażników. Ukrywał się, wyjechał do Warszawy i podjął studia medyczne na tajnych kompletach w Uniwersytecie Warszawskim. Nadal działał w konspiracji, był żołnierzem Armii Krajowej ps. „Jurek”. Zajmował się kolportażem, był instruktorem sabotażu, a od 1943 r. jako plut. pchor. działał w Oddziale Specjalnym Komendy Głównej Narodowej Organizacji Wojskowej. 26 października 1943 r. został ponownie aresztowany i osadzony w więzieniu na Pawiaku oraz w więzieniu przy ulicy Gęsiej tzw. „Gęsiówce”, skąd również zbiegł w dniu 23 listopada 1943 r. W Powstaniu Warszawskim walczył na Woli i na Starym Mieście w Oddziale Specjalnym Komendy Głównej Narodowej Organizacji Wojskowej, nazywanym w Powstaniu „Tygrysy Woli”, wchodzącym w skład batalionu „Gustaw”. Był podporucznikiem czasu wojny, dowódcą drużyny.26 sierpnia 1944 r. został ciężko ranny i zmarł w dniu 27 sierpnia 1944 r. w szpitalu powstańczym z upływu krwi.

Janusz Sobolewski upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.