Sokalski Wacław

Wacław Sokalski (1915-bd)

Urodził się w Niestachowie w 1915 r. Absolwent gimnazjum im. S. „Żeromskiego” . Ukończył szkołę podchorążych. Był porucznikiem Narodowych Sił Zbrojnych. Aresztowany przez gestapo w początkach 1942 r. przebywał w kieleckim więzieniu kilka miesięcy, poznał strażników, znał bardzo dobrze język niemiecki. Był organizatorem słynnej, udanej ucieczki z kieleckiego więzienia grupy więźniów 30 listopada 1942 r. Po ucieczce przebywał w Warszawie, działał w konspiracji. Prawdopodobnie został aresztowany przez Niemców przed Powstaniem Warszawskim. Jego los jest nieznany.

Wacław Sokalski upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.