Suwalski Józef

Józef Suwalski (1913-1942)

 Urodził się 8 września 1913 r. w Bolesławiu. Był inżynierem górnictwa.  Pracował w  kopalni rudy żelaza koło Ćmielowa. Brat Konrada Suwalskiego ps. “Mruk”. Został aresztowany przez Niemców 28 lutego 1942 r. za przynależność do ZWZ-AK.  Do kwietnia przebywał w areszcie w Ostrowcu Św., a następnie został przewieziony  do więzienia w Kielcach. Tu był więziony do  6 czerwca 1942 . Po śledztwie trafił z transportem  do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Miał numer obozowy 37866. 7 lipca 1942 wywieziono go do Mauthausen-Gusen, gdzie został zamordowany 23 lipca 1942 r.

Józef Suwalski upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.