Wątroba Wacław

Wacław Wątroba ps. „Srogi” (1925-1952)

Urodził się 12 grudnia 1925 roku w Szewnie w powiecie opatowskim. Był synem Tomasza i Anieli z domu Baran. Był pochodzenia robotniczego. Po ukończeniu szkoły powszechnej pracował jako blacharz w prywatnym zakładzie w Ostrowcu. W czasie okupacji niemieckiej pracował jako kelner w restauracji w Szewnie. Nie należał do konspiracyjnej organizacji, jednak sympatyzował z członkami Armii Krajowej. Po wyzwoleniu pracował w Hucie „Pokój” w Nowym Bytomiu, jako blacharz w zakładzie i od 1946 r. do chwili aresztowania w Hucie Ostrowiec. W 1946 r. wspólnie ze Stanisławem Staroniem ps. „Grom”, „Błysk” założył niepodległościową „Organizację Podziemną Błyskawica”. Celem grupy było zdobywanie broni na funkcjonariuszach MO i walka z ustrojem komunistycznym. „Srogi” pełnił funkcję zastępcy dowódcy bojówki dywersyjnej. 27 października 1951 r. członkowie organizacji przeprowadzili udany zamach na Stanisława Iwana, funkcjonariusza MO z Opatowa. 3 listopada został aresztowany wraz z innymi członkami grupy w Ostrowcu Świętokrzyskim przez funkcjonariuszy PUBP. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach na sesji wyjazdowej w Ostrowcu Św. z 26 lutego 1952 r. został skazany na karę śmierci z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przepadkiem całego mienia. Wyrok wykonano 11 czerwca 1952 r. o godz. 21.00 w więzieniu kieleckim. Pochowany został na cmentarzu „Piaski” w Kielcach w nieznanym miejscu. Szczątki Wacława Wątroby zostały odnalezione w czerwcu 2018 r. podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej.

Wacław Wątroba upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.