Woźniak Jerzy

Jerzy Woźniak ps. „Alibaba” (1921-1944)

Urodził się 10 lutego 1921 roku w Kielcach. Był synem Stefana i Julii Woźniaków.

W latach 1932-1937 uczęszczał do gimnazjum im. J. Śniadeckiego. Należał do 1 Kieleckiej Drużyny Harcerskiej im. D. Czachowskiego.

We wrześniu 1939 r. jako harcerz i junak organizacji PW i WF brał udział w walce z Niemcami. Prowadził działalność konspiracyjną w Szarych Szeregach. Należał do GS (Grupy Szturmowe) Rój „Skała”. W 1942 r. wstąpił do Armii Krajowej. Był żołnierzem oddziału partyzanckiego AK „Wybranieccy” dowodzonym przez M. Sołtysiaka „Barabasza”. Od tego czasu działał pod nazwiskiem Kazimierczak i pod pseudonimem „Alibaba”. Jako żołnierz AK brał udział we wszelkiego rodzaju akcjach m.in. w wykonywaniu wyroków na konfidentach oraz w zdobywaniu broni i zaopatrzenia.

24 lutego 1944 r. „Alibaba” został aresztowany przez gestapo i osadzony w kieleckim więzieniu. Stąd 18 kwietnia wywieziono go do obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen. W maju 1944 r. Jerzy Woźniak został zamordowany zastrzykiem fenolu podanego bezpośrednio w serce. Po śmierci jego zwłoki spalono w krematorium.

Źródło: Włodzimierz Matwin, „Jedynka”. 1 Kielecka Drużyna Harcerska im. Dionizego Czachowskiego 1912-1982, Kielce 1986.