Wrześniewski Ambroży

Abmroży Wrześniewski ps. „Czesław” (1889-bd)

Urodził się w 1889 roku w Kielcach. Był synem robotnika Stanisława Wrześniewskiego. Ukończył 2-klasową szkołę elementarną. Pracował jako szewc w Kielcach.

Od 1906 r. należał do Polskiej Partii Socjalistycznej, a następnie do PPS Frakcja Rewolucyjna. Był agitatorem i kolporterem druków partyjnych.

W maju 1908 r. został aresztowany. Oskarżono go o przynależność do Organizacji Bojowej Związku Mścicieli Narodu Polskiego i zamach na naczelnika Dyrekcji Szkolnej Kieleckiej Włodzimierza Afanasjewa. Osadzony był w więzieniu w Kielcach i Chęcinach. 26 lutego 1911 r. został skazany na 12 lat katorgi. Karę odbywał w więzieniu Warszawa-Mokotów w latach 1911-1914, a następnie zesłany do Orła (1914-1917).

Z katorgi został zwolniony po rewolucji lutowej 1917 r. Pozostał w ZSRR. W okresie międzywojennym był bezpartyjnym i należał do SbWPKZ (Stowarzyszenie byłych Więźniów Politycznych, Katorżników i Zesłańców) w ZSRR. Dalszych jego losów nie znamy. Zmarł po 1927 roku.