Ziemba Jan Janusz

Jan Janusz Ziemba (1912-1942)

Urodził się 3 marca 1912 roku w Strzyżowicach. W 1936 r. uzyskał dyplom Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.  1 sierpnia  1939 r.  rozpoczął pracę w Wydziale Technicznym kieleckiego magistratu. Był członkiem siatki wywiadu kieleckiego obwodu ZWZ. Dostarczał fałszywe dokumenty oficerom i  żołnierzom, którym groziła niewola. Brał udział w wykradaniu z terenu magistratu  zarekwirowanych przez Niemców odbiorników radiowych. Aresztowany przez gestapo wraz z dr Marianem Gustkiem i intendentem szpitala Marianem Greenem w czerwcu 1941 r., wysłany do obozu w Auschwitz 30 lipca. Miał numer więźniarski 19029. Zginął w obozie 9 lutego 1942 r.

Fotografia ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Jan Janusz Ziemba upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.