Bałabuch Henryk

Henryk Bałabuch (1922-1942)

Urodził się 24 VIII 1922 r. Był uczniem Gimnazjum im. S. Żeromskiego w Kielcach. We wrześniu 1939 r. wraz z kolegami zbierał broń w okolicy koszar na Bukówce. Podchorąży Związku Walki Zbrojnej, członek siatki wywiadu obwodu kieleckiego. Aresztowany podczas akcji gestapo skierowanej przeciwko członkom kieleckiej konspiracji 10 lutego 1941 r. Z kieleckiego więzienia wywieziony do obozu Neuengamme k. Hamburga, potem do Dachau. Ostatni list z Dachau przysłał do rodziny 4 I 1942 r. Został powieszony w obozie 9 stycznia 1942 r., razem z aresztowanymi w tym samym dniu w Kielcach ks. Józefem Pawłowskim – proboszczem katedry kieleckiej i ks. Wojciechem Michałowiczem – przełożonym szkoły rzemieślniczej o. salezjanów.  

Henryk Bałabuch upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.