Białkowski Bogdan

 

Bogdan Białkowski (1914-1943)

Urodził się 27 grudnia 1914 r. w miejscowości Brzoza. Z zawodu był księgowym. W czasie swojej działalności politycznej w Kielcach występuje jako aplikant adwokacki.

Przed II wojną światową Bogdan Białkowski należał do grona wybitniejszych działaczy Stronnictwa Narodowego w Kielcach. Po 1935 r. odgrywał dużą rolę w powiatowej strukturze SN. Od 1937 r. był członkiem Zarządu Okręgu w Kielcach. Od 1938 r. pełnił funkcję sekretarza w kieleckim kole miejskim SN.

W czasie okupacji Białkowski prowadził działalność konspiracyjną. Podjął pierwsze prace mające na celu reaktywowanie struktur Stronnictwa Narodowego na terenie Kielc. W grudniu 1939 r. spotkał się z Władysławem Jaworskim ps. „Jacek”, „Wit” – szefem Komendy Głównej Narodowej Organizacji Wojskowej, który przekazał mu niezbędne instrukcje. W konspiracji pełnił funkcje prezesa SN. Od końca 1939 r. do początku 1940 r. pełnił także obowiązki komendanta NOW Okręgu Kieleckiego „Zygmunt”. Braki kadrowe i terror okupanta spowodowały, że nie udało mu się odbudować struktur Stronnictwa.

10 lutego 1941 r. został aresztowany przez Gestapo w akcji wymierzonej w struktury ZWZ i osadzony w kieleckim więzieniu. Po ciężkich przesłuchaniach 5 kwietnia 1941 r. wywieziono go do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Miał numer więźniarski 13152.

Bogdan Białkowski zginął w obozie rozstrzelany 20 października 1943 roku.

Artur Szlufik

Źródło:

Stanisław Meducki, Konspiracja i walka zbrojna w Kieleckiem w latach II wojny światowej, Kielce 2011.

Łukasz Ospara, Stronnictwo Narodowe w województwie kieleckim w latach 1928-1939, Kielce 2022 (praca doktorska nieopublikowana)

Księga Pamięci. Transporty Polaków do KL Auschwitz z Radomia i innych miejscowości Kielecczyzny 1940-1944, T.1., oprac. zbior. pod red. F. Pipera i I. Strzeleckiej, Oświęcim 2006.

https://www.dws-xip.com/PW/formacje/pw2091.html

Fotografia ze zbiorów Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.