Bogdanowicz Anna

 

Anna Bogdanowicz (1904-1943)

 

Urodziła się 16 sierpnia 1904 roku w Jaśle. W Kielcach zamieszkała   wraz z mężem Marcelim i synami Antonim oraz Stanisławem przed wybuchem II wojny światowej. Była nauczycielką, w czasie okupacji zajmowała się prowadzeniem domu. Jej mąż był wiceprokuratorem okręgowym,  w 1941 roku został przez Niemców mianowany burmistrzem w Zarządzie Miejskim w Kielcach. W 1942 roku Anna pomogła w ucieczce z getta w Jaśle przyjaciółce Sarze Diller, pomogła jej w uzyskaniu fałszywego dowodu tożsamości, znalezieniu pracy i zdobyciu żywności i znalazła mieszkanie u swoich znajomych, małżeństwa Gościejów. Gdy w październiku 1942 roku w Jaśle Niemcy aresztowali osoby zaangażowane w ucieczkę Sary Anna  Bogdanowicz znalazła dla przyjaciółki nową kryjówkę, w oddalonej od Kielc leśniczówce. 6 listopada 1942 roku Anna Bogdanowicz, wraz z mężem i 11-letnim synem Antonim, została aresztowana i oskarżona  o pomoc w zorganizowaniu ucieczki Sary. Diller. Marceli Bogdanowicz wraz synem zostali zwolnieni po krótkim przesłuchaniu, natomiast Annę osadzono w więzieniu w Kielcach. 16 grudnia 1942 roku  została przetransportowano do obozu w Auschwitz., gdzie zmarła na tyfus 14 czerwca 1943 roku. Sara Diller pod fałszywym nazwiskiem przeżyła wojnę i wyjechała za granicę. 19 września 1983 roku Instytut Yad Vashem nadał Annie Bogdanowicz tytuł Sprawiedliwej wśród Narodów Świata.

Anna Bogdanowicz upamiętniona jest na Murze Pamięci OMPiO.