Chabik Stefan

Stefan Chabik (1895-1945)

Urodził się 5 sierpnia 1895 roku w Chęcinach. Był strażnikiem w więzieniu kieleckim. Aresztowany został 7 lipca 1943 r. za udzielanie pomocy więźniom, polegającej prawdopodobnie na przekazywaniu nielegalnej korespondencji i żywności od rodzin. Nie wiadomo czy robił to na polecenie ruchu oporu, czy tylko na prośbę rodzin uwięzionych. 29 sierpnia 1943 r. został wysłany w transporcie do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Miał numer więźniarski 131827. W 1944 r. przeniesiono go do obozu KL Natzweiler. Zginął 30 kwietnia 1945 roku, rozstrzelany podczas transportu ewakuacyjnego na kilkanaście godzin przed wyzwoleniem.

Stefan Chabik upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.