Galiński Stanisław Marian

Stanisław Marian Galiński ps. „Skrzydło”, „Szydło” (1883-bd)

Urodził się 9 września 1883 roku w Mieronicach w powiecie jędrzejowskim. Z zawodu był szewcem. Od początku XX wieku mieszkał w Kielcach. W 1904 r. wraz z bratem Janem wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej, gdzie był kolporterem druków partyjnych. W latach 1906-1907 w jego mieszkaniu mieścił się magazyn broni Organizacji Techniczno-Bojowej, Organizacji Bojowej PPS i OB PPS Frakcji Rewolucyjnej. Na początku 1908 r. został aresztowany. Więziony był w Kielcach i Chęcinach. W 1910 r. został zwolniony z braku dowodów winy. W okresie międzywojennym pozostawał dłuższy czas bez pracy. Żył w bardzo trudnych warunkach materialnych. Jednocześnie był jednym z najbardziej aktywnych działaczy PPS w Kielcach. Przez wiele lat wchodził w skład miejscowego Okręgowego Komitetu Robotniczego i Komitetu Miejskiego PPS. Działał w klasowych związkach zawodowych, z ich ramienia był członkiem Zarządu Obwodowego Funduszu Bezrobocia w Kielcach (1925-1928). W 1931 r. został odznaczony Krzyżem Niepodległości. Podczas II wojny światowej należał do PPS-WRN. Zmarł po 1939 r. , dokładnej daty śmierci nie znamy.