Gębica Jan

Jan Gębica (1889-1969)

Urodził się 20 maja 1889 roku w Bochni. Uczył się w szkole elementarnej, w której kierownikiem był jego ojciec, a matka nauczycielką. W 1900 r. rozpoczął naukę w Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Bochni, gdzie w 1908 r. zdał maturę.

W latach 1909-1914 studiował język polski, historię literatury polskiej i język łaciński na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1914 r. otrzymał dyplom i prawo nauczania języka i literatury polskiej w szkołach średnich.

Wybuch I wojny światowej i mobilizacja uniemożliwiły mu podjęcie pracy zawodowej. W 1915 r. otrzymał zwolnienie z służby wojskowej. Pierwszą pracę nauczycielską musiał podjąć w rejonie ciężkich walk w Złoczowie. W 1919 r. rozpoczął pracę w Gimnazjum im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie.

W 1921 r. został przeniesiony służbowo do Kielc, gdzie objął stanowisko wykładowcy i nauczyciela języka polskiego i literatury polskiej w Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego. Pracował tu do 31 sierpnia 1932 r., kiedy znów został przeniesiony do Państwowego Gimnazjum Żeńskiego im. Bł. Kingi. W tej szkole był nauczycielem do wybuchu II wojny światowej.

Jan Gębica (Źr. foto http://www.muzeum.bochnia.pl/wypominki-bochenskie-2020/)

W czasie okupacji zaangażował się w tajne nauczanie. Wykłady na tzw. kompletach prowadził aż do momentu aresztowania go przez gestapo 11 czerwca 1940 r. Został osadzony w kieleckim więzieniu, a stąd transportem z 15 lipca 1940 r. wywieziony do obozu koncentracyjnego KL Sachsenhausen. Następnie przeniesiono go do obozu KL Mauthausen, gdzie przebywał aż do momentu uwolnienia 13 czerwca 1945 r.

Lista wywozowa sporządzona przez kieleckie Gestapo. Pod nr 87 widnieje nazwisko Jana Gębicy (Źr. foto Domański T., Jankowski A., Akcja AB na Kielecczyźnie, Kielce 2009)

Pierwszym transportem powrócił do Kielc i zgłosił się do pracy. Zajęte już wówczas miejsca wykładowców zmusiły go do przeniesienia się do Bochni. Od 1 września 1945 r. rozpoczął pracę nauczyciela w Liceum Ogólnokształcącym w Bochni, którą wykonywał do 1954 r. , kiedy przeszedł na emeryturę. Nie zrezygnował jednak całkowicie z pracy pedagogicznej i społecznej.

Jan Gębica zmarł 30 czerwca 1969 roku i został pochowany na cmentarzu w Bochni.

Źródło:

Jan Młynarczyk, Dzieje Kieleckiej Szkoły Handlowej Stowarzyszenia Kupców Polskich i Państwowego Gimnazjum I Liceum im. Jana Śniadeckiego w Kielcach w latach 1903-1945, Kielce 1993.