Jałowiecki Tadeusz

Tadeusz Jałowiecki (1920-bd)

Urodził się  1 czerwca 1920 r. w Kielcach. W czasie okupacji pracował w tartaku przy ulicy Zagnańskiej. Był zaangażowany w działalność konspiracyjną. Po dwóch próbach podłożenia ognia w kieleckim tartaku, na skutek donosu konfidenta aresztowano podejrzanych robotników. Tadeusz  został aresztowany w domu przy ulicy Piotrkowskiej razem z ojcem Józefem. Z więzienia kieleckiego został przewieziony do obozu koncentracyjnego  w Majdanku, a stamtąd do obozu w Buchenwaldzie. Ostatnie listy do domu wysłał w 1944 r. Dalszy jego los jest nieznany.

Tadeusz Jałowiecki upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.