Kaczmarczyk Józef

Józef Kaczmarczyk ps. “Wicher”

Żołnierz  konspiracji miał ps. „Wicher”. Aresztowany przez Niemców, był osadzony w kieleckim więzieniu. Stąd został zabrany i rozstrzelany w lesie na  Stadionie. Miał 23 lata.

Józef Kaczmarczyk upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.