Łabuz Wincenty

Wincenty Łabuz (1906-1941)

Urodził się 18 lipca 1906 r. w Mszanie Dolnej. Mimo bardzo trudnych warunków materialnych uczył się w gimnazjum w Nowym Sączu, następnie studiował matematykę i fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, a po trzecim roku nauki zatrudnił się jako nauczyciel w Wieliczce. Po uzyskaniu dyplomu nauczyciela matematyki szkół średnich od września  1936 r.  r. rozpoczął pracę w I Gimnazjum im,. Jana Śniadeckiego w Kielcach. Był opiekunem I Kieleckiej Drużyny Harcerzy, instruktorem. Miał stopień podharcmistrza. Od początku okupacji organizował tajne nauczanie i brał udział w pracy konspiracyjnej. Został aresztowany 9 lipca 1941 r w domu przy dzisiejszej ul. Żeromskiego. Podczas rewizji znaleziono tajną prasę. Przesłuchiwany w kieleckim więzieniu przez gestapo nikogo nie wydał. Pod koniec lipca został wysłany w transporcie do obozu w Auschwitz. Miał numer 19061. W telegramie  wysłanym do rodziny zawiadomiono, że „zmarł” 7 listopada 1941 r.

Wincenty Łabuz upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.