Lipiński Grzegorz

Grzegorz Lipiński ps. „Gryf”, „Grześ” (1922-1949)

Urodził się 5 września 1922 roku w Sarnach na Podolu. Był synem Czesława i Feliksy Mazur. Ukończył 4 klasy gimnazjum.

W czasie okupacji niemieckiej od 1940 r. należał do Związku Walki Zbrojnej na terenie powiatu opatowskiego. Działał pod pseudonimem „Grześ” i “Gryf”. W listopadzie 1943 r. w stopniu plutonowego – podchorążego dołączył do oddziału partyzanckiego AK „Barwy Białe” pod dowództwem ppor. K. Suwalskiego „Mruka”. W ramach akcji „Burza” jego oddział dowodzony przez por. Kazimierza Olchowika „Zawiszy” wszedł w skład 2 pp Leg AK jako 5 kompania 2 batalionu. „Gryf” w kompanii dowodził obsługą działka przeciwpancernego.

Po zakończeniu wojny w 1945 r. nie ujawnił się. Nawiązał kontakt z dowódcą placówki AK w Jurkowicach w powiecie opatowskim Żardeckim i wspólnie zorganizowali oddział. Na przełomie 1945 / 1946 roku utworzono Ośrodek Opatowski Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, którego szefem został ppor. Bronisław Ostrowski „Cichy”. „Gryf” w stopniu sierżanta objął funkcję dowódcy oddziału dywersyjnego, do zadań którego należało zdobywanie środków finansowych na działalność organizacyjną oraz realizacja akcji zbrojnych i odwetowych.

26 grudnia 1946 r. został aresztowany w Ostrowcu Świętokrzyskim przez funkcjonariuszy PUBP. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 26 marca 1947 roku skazany został na karę 15 lat pozbawienia wolności. Od czerwca 1947 r. do kwietnia 1949 r. odbywał wyrok w więzieniu w Rawiczu. W dodatkowym procesie z dn. 3 grudnia 1949 r. w Kielcach „Gryf” został skazany na trzykrotną karę śmierci za działalność w AK w czasie II wojny światowej. Wyrok wykonano 23 grudnia 1949 roku w więzieniu kieleckim. Miejsca pochówku dotychczas nie odnaleziono.

Grzegorz Lipiński upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.