Mazurek Franciszek

 

Ksiądz Franciszek Mazurek (1904-1942)

Urodził się 27 marca 1904 r.w Koryczanach. Po maturze w 1923 r wstąpił do Seminarium Duchownego w Kielcach. Święcenia kapłańskie uzyskał w 1927 r. Był wikariuszem parafii Kościelec, parafii św. Wojciecha w Kielcach, kapelanem schroniska dla ubogich na Kawetczyźnie. W 1935 r otrzymuje tytuł magistra teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, zostaje archiwariuszem kurii biskupiej w Kielcach, ceremoniarzem biskupim i wykładowcą Seminarium Duchownego. 21 września 1939 r. zostaje mianowany wikariuszem generalnym parafii katedralnej w Kielcach. Aresztowany przez gestapo 10 II 1941 r. przebywa w więzieniu kieleckim. 5 kwietnia zostaje wysłany transportem do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Ma numer obozowy 13165. 4 maja 1942 r. zostaje przeniesiony do obozu w Dachau. Tam umiera 19 września 1942 r.

Franciszek Mazurek upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.