Robakowski Józef

Józef Robakowski ps. „Fater”, „Stary Fater” (ok. 1860-bd)

Urodził się około 1860 roku. W latach 1880-1907 był szewcem zamieszkałym w Kielcach. Miał żonę Józefę i syna Stanisława.

W latach 1904-1907 należał do Polskiej Partii Socjalistycznej i PPS Frakcji Rewolucyjnej. Był agitatorem i kolporterem wydawnictw partyjnych. W latach 1905-1907 prowadził wspólnie z żoną punkt spotkań bojowców OSB, OTB, OB PPS, OB. PPS Fr. Rew. W lutym 1907 r. brał udział w akcjach bojowych w Łopusznie i Promniku. 17 lutego 1907 r. został aresztowany wskutek wsypy prowokatora Jana Lipińskiego. Był osadzony w kieleckim więzieniu. Wyrokiem WIS ze stycznia 1908 r. skazany został na 4 lata zesłania do guberni tomskiej. Zmarł po 1911 roku na zesłaniu.