Sokalski Mieczysław

Mieczysław Sokalski (1921-1941)

Urodził się 7 marca 1921 roku w Stojanowie. Był studentem, podchorążym, członkiem siatki wywiadu kieleckiego obwodu ZWZ. Został aresztowany wraz z ojcem i braćmi 9 lutego 1941 podczas akcji kieleckiego gestapo wymierzonej przeciw polskiemu podziemiu . 5 kwietnia został wysłany z kieleckiego więzienia do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Miał numer więźniarski 13102. Zamordowany w obozie 9 sierpnia 1941 roku. Miał 20 lat.

Mieczysław Sokalski upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.