Sokalski Stefan

Stefan Sokalski (1923-1941)

Urodził się 27 stycznia 1923 roku w miejscowości Włochy. Był harcerzem, podchorążym, członkiem siatki wywiadu kieleckiego obwodu ZWZ. Został aresztowany wraz z ojcem i braćmi 9 lutego 1941 podczas akcji kieleckiego gestapo wymierzonej przeciw polskiemu podziemiu . 5 kwietnia został wysłany z kieleckiego więzienia do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Miał numer więźniarski 13101. Zamordowany w obozie 7 czerwca 1941 roku. Miał 18 lat.

Stefan Sokalski upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.