Stępień Jerzy

Jerzy Stępień ps. „As”, „Jur” (1923-bd)

Urodził się 15 lutego 1923 roku w Skarżysku-Kamiennej. W okresie II wojny światowej działał w konspiracji narodowej pod pseudonimem „As” i „Jur”. Od października 1941 r. należał do Związku Jaszczurczego, a od listopada 1942 r. do Narodowych Sił Zbrojnych.

26 lipca 1945 r. został aresztowany w Kielcach i osadzony w piwnicy aresztu śledczego WUBP na ul. Focha. Po rozbiciu więzienia 4/5 sierpnia przez oddział A. Hedy „Szarego” przeniesiono go z aresztu do więzienia na ul. Zamkową. Został zatrudniony w więziennej ślusarni przy naprawie szkód po akcji „Szarego”. W październiku 1945 r. Sąd Wojskowy Okręgu Łódzkiego na sesji wyjazdowej w Kielcach skazał go na 15 lat więzienia. Po wyroku nadal pracował w ślusarni jako elektryk. W styczniu 1946 r. wraz z Zbigniewem Frasińskim i NN więźniem podporucznikiem LWP udało mu się zbiec z więzienia.

Po kilku dniach ukrywania się na melinie w Kielcach wyjechał do Skarżyska-Kamiennej, gdzie wyrobiono mu lewe dokumenty na nazwisko Jerzy Markowski. Stąd wyjechał na zachód do Ostrzeszowa, a następnie do Wałbrzycha. Tutaj pracował w Fabryce Przemysłu Lniarskiego „Włókno”. 17 marca 1947 r. ujawnił się w Kielcach. Jednak spodziewając się dalszych represji szybko wyjechał do Karpacza, gdzie podjął pracę jako magazynier w Hotelu „Polonia”. Od 1948 r. co pewien czas zmieniał miejsce zamieszkania i pracy. Był zatrudniony w Ośrodku Wypoczynkowym FWP w Karpaczu, Międzygórzu, Polanicy-Zdroju, Mielnie-Koszalińskim, Lądku-Zdroju.  Do czasu przejścia na emeryturę w 1981 r. pracował w Zakładzie Remontowo-Budowlanym PTTK w Kowarach. Od 1990 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Koła Światowego Związku Żołnierzy AK w Karpaczu. W 1992 r. otrzymał awans na stopień starszego sierżanta. W 1994 r. mieszkał w Karpaczu przy ul. Karkonoskiej. Dalszych jego losów nie znamy.

Jerzy Stępień został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego, Krzyżem Więźnia Politycznego, Krzyżem AK, Krzyżem Partyzanckim, Kombatanckim Krzyżem Zasługi, Medalem Wojska.