Suwalski Konrad Zygmunt

 

Konrad Zygmunt Suwalski ps. “Mruk”, “Cichy” (1917-1945)

Urodził się 18.I.1917 r. w Bolesławiu koło Olkusza. W czasie okupacji był dowódcą oddziału partyzanckiego AK “Barwy Białe”. Miał pseudonimy „Mruk” i „Cichy”.   Za samowolną akcję przeciwko oddziałowi AL został przeniesiony do oddziału Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta”. Po rozwiązaniu AK nie ujawnił się. Został rozpoznany i aresztowany przez patrol UB w Kielcach 27 kwietnia 1945 r. 11 lipca 1945 r. Okręgowy Sąd Wojskowy w Łodzi na sesji w Kielcach skazał go na karę śmierci przez rozstrzelanie oraz pozbawienie praw obywatelskich, honorowych i publicznych na zawsze. Przebywał w celi śmierci kieleckiego więzienia śledczego WUBP przy ul. Zamkowej. Wyrok wykonano 10 sierpnia 1945 r. na cmentarzu żydowskim na Pakoszu w Kielcach.

Konrad Zygmunt Suwalski upamiętniony jest na Murze Pamięci OMPiO.