Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego

29 kwietnia obchodzimy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej.

Święto to obchodzone jest w rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau 29 kwietnia 1945 roku przez wojska amerykańskie .

KL Dachau był głównym obozem dla duchownych z Kościołów chrześcijańskich. Z niemal 3 tysięcy zesłanych księży, zakonników i diakonów, ponad 1700 pochodziło z Polski. Niemal połowa z zesłanych księży została zamordowana.

W dniu tym pamiętamy o duchownych z diecezji kieleckiej i sandomierskiej osadzonych w kieleckim więzieniu przy ul. Zamkowej. Stąd wywiezionych przez niemieckich okupantów na śmierć do obozów koncentracyjnych i rozstrzelanych w egzekucjach.

Na Murze Pamięci OMPiO upamiętnionych jest dziesięciu duchownych zamordowanych przez Niemców:

O. Jan Finc – 28 VI 1940 r. rozstrzelany na Stadionie w Kielcach

Ks. Bolesław Gromko – zm. 29 XII 1941 r. w Neuengamme

O. Jan Wilhelm Kulawy – zm. 21 IX 1941 r. w Auschwitz

O. Paweł Kulawy – zm. 30 VIII 1941 r. w Auschwitz

Ks. Franciszek Mazurek – zm. 19 IX 1942 r. w Dachau

Ks. Wojciech Michałowicz – zm. 9 I 1942 r. w Dachau

O. Antoni Leszczyk – zm. 8 IV 1943 r. na Majdanku

Ks. Feliks Nowacki – zm. 20 XII 1941 r. w Auschwitz

Błogosławiony Ksiądz Józef Pawłowski – zm. 9 I 1942 r. w Dachau

O. Jan Pawołek – zm. 13 XI 1941 r. w Auschwitz

O. Jan Podkul – zm. 15 VI 1942 r. w Dachau