Nowe Twarze na Murze Pamięci

16 maja 2023 r. na Murze Pamięci OMPiO zostało umieszczonych szesnaście nowych tabliczek z wizerunkami ofiar dawnego więzienia kieleckiego z okresu II wojny światowej. Wśród nich są nauczyciele, księża, konspiratorzy oraz żołnierze Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, których Niemcy z ulicy Zamkowej wywieźli i zamordowali w zbiorowych egzekucjach czy w obozach koncentracyjnych.

Ks. Zygmunt Cieślik  (1908-1942) – ksiądz z parafii Św. Trójcy w Jędrzejowie, wywieziony do obozu koncentracyjnego KL Sachsenhausen, a następnie do KL Dachau, gdzie zginął w 1942 r.

Czesław Czerwiński (1901-1941) – kielecki nauczyciel i konspirator ZWZ, wywieziony do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz, gdzie zginął w 1941 r.

Andrzej Eubich (1923-1944) – kielecki drukarz i działacz konspiracji, wywieziony do obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen, gdzie zginął w 1944 r.

Ks. Zygmunt Grabowski (1897-1942) – kapelan Szpitala Powiatowego w Jędrzejowie, wywieziony do obozu koncentracyjnego KL Sachsenhausen, a następnie do KL Dachau i Hartheim, gdzie zginął w 1942 r.

Tadeusz Jakubiec (1922-1942) – uczeń z Końskich, wywieziony do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz, gdzie zginął w 1942 r.

Zygmunt Libera ps. „Cyklista” (1912-1944) – żołnierz Związku Jaszczurczego i Narodowych Sił Zbrojnych, komendant placówki Skorków koło Małogoszcza, ciężko pobity w czasie śledztwa trafił do szpitala więziennego, zmarł z powodu odniesionych ran po zwolnieniu z więzienia w 1944 r.

Jadwiga Mikoda (1907-1943) – nauczycielka tajnych kompletów w Grzymałkowie, konspiratorka ZWZ-AK, wywieziona do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz, gdzie zginęła w 1943 r.

Franciszek Naskręt ps. „Kruk” (1896-1944) – żołnierz Obwodu AK Busko, osadzony w Busku i Kielcach, rozstrzelany w zbiorowej egzekucji w Lesie Wełeckim w 1944 r.

Czesław Obertyński (1890-1944) – kielecki nauczyciel w Gimnazjum im. S. Żeromskiego, rozstrzelany w egzekucji na Stadionie Leśnym w 1944 r.

Kazimierz Ondraczek (1911-1941) – kielecki nauczyciel w Gimnazjum św. Stanisława Kostki, wywieziony do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz, gdzie zginął w 1941 r.

Stanisław Plech ps. „Pałka” (1899-1944) – żołnierz ZWZ-AK z Mniowa, rozstrzelany na Stadionie w 1944 r.

Mirosław Przypkowski (1896-1942) – inżynier, konspirator ZWZ, wywieziony do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz, gdzie zginął w 1942 r.

Wanda Siekańska (1903-1944) – nauczycielka w szkole powszechnej w Węgleszynie w powiecie jędrzejowskim, aresztowana za ukrywanie rodziny żydowskiej, wywieziona do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz, gdzie zginęła w 1944 r.

Ks. Stefan Szwajnoch (1886-1945) – ksiądz ze Śląska, tłumacz kurii diecezjalnej w Kielcach oraz kapelan osobisty biskupa Czesława Kaczmarka, wywieziony do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz, a następnie do KL Sachsenhausen i KL Bergen–Belsen, gdzie zmarł w 1945 r. po marszu śmierci.

Aleksandra Szyperska (1912-1943) – pracownica kolei ze Skarżyska, wywieziona do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz, gdzie zginęła w 1943 r.

Ks. Wincenty Wojtaśkiewicz (1890-1942) – ksiądz proboszcz w Garbatce, wywieziony do obozu koncentracyjnego KL Auschwitz, gdzie zginął w 1942 r.

Na Murze upamiętnionych jest już 224 ofiar kieleckiego więzienia.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia tego jakże ważnego dla mieszkańców Kielc i naszego regionu Miejsca Pamięci.