81. rocznica ucieczki z więzienia kieleckiego

Kim był dwunasty uciekinier?

Dokładnie 81 lat temu w nocy z 29 na 30 listopada 1942 r. doszło do ucieczki kilkunastu osadzonych w więzieniu na ul. Zamkowej w Kielcach. Według meldunku sytuacyjnego tego dnia zbiegło dwunastu więźniów politycznych.

Dotychczas udało się ustalić nazwiska jedenastu uciekinierów. Poszukiwania prowadzone przez pracowników OMPiO pozwalają przypuszczać, że w ucieczce uczestniczył niewymieniany wcześniej Władysław Goszczyński. Choć nie posiadamy informacji o tej postaci istnieje podejrzenie, że może mieć związek z konspiratorem o tym samym nazwisku, który występując pod ps. „Żbik” pełnił funkcję komendanta placówki Występy w Rejonie NSZ Małogoszcz.

Przemawiają za tym dane ujęte w skorowidzu więźniów wskazujące, iż dnia 21 lutego 1942 r. do kieleckiego więzienia trafiło, co najmniej trzech innych żołnierzy podziemia narodowego zatrzymanych podczas konspiracyjnego spotkania. Byli to Wacław i Piotr (Józef) Sokalski, a także Zygmunt Libera ps. „Cyklista” – komendant placówki Skorków w wyżej wymienionym Rejonie NSZ. Wspomniani bracia Sokalscy wzięli udział w sławetnej ucieczce.

W rocznicę tego szczególnego wydarzenia zwracamy się z gorącym apelem o kontakt osób posiadających informacje na temat Władysława Goszczyńskiego – domniemanego dwunastego uczestnika udanej ucieczki z oddziału politycznego kieleckiego więzienia.