Jędrzejkiewicz Zdzisław

Zdzisław Jędrzejkiewicz  był osadzony na ulicy Zamkowej w Kielcach.  Z zawodu był prawnikiem, który w czasie wojny aktywnie działał w AK m.in. w Wojskowym Sądzie Specjalnym. Po wojnie był przodownikiem pracy oraz organizatorem, a później przewodniczącym Zarządu Miejskiego Związku Walki Młodych w Kielcach. 29 maja 1945 roku zrezygnował z funkcji przewodniczącego zarządu ZMW z powodu nacisków NKWD, które chciało zwerbować go jako agenta. 12 listopada 1949 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy WUBP w Kielcach za rzekome nadużycia w pracy (pracował wtedy jako kierownik w kinie „Bałtyk”). Zarzucono mu fałszowanie biletów i działanie na szkodę PPR (fałszywe bilety, jak się potem okazało, sprzedawały kasjerki, z których jedna była córką działacza PZPR). Aresztowany bez prokuratorskiego nakazu, został skazany na karę jednego roku więzienia, w którym spędził rok i 18 dni. Po wyjściu na wolność był kwatermistrzem Dowództwa Okręgu Wojskowego nr V w Krakowie.