NOWOŚCI NA STRONIE OMPIO – KWIECIEŃ 2023

W kwietniu 2023 r. na stronie OMPiO ukazały się nowe biogramy więźniów:

Braun Juliusz

Gracjana Dudy

Zientarski Jan


Łukasza Ospary

Pazdur Jan

Serafin Franciszek

Artura Szlufika

*

Na naszym Blogu ukazały się nowe artykuły :

Ukraińscy męczennicy komunizmu


Bruna Wojtasika

Konspirator „Nowej Polski” z Milechowych


Gracjana Dudy

Autor najsłynniejszej monografii Kielc


Artura Szlufika

Kieleccy narodowcy wobec sanacji (1928-1939)


Łukasza Ospary